Związki zawodowe protestują przeciwko decyzji resortu sprawiedliwości dotyczącej zmniejszenia liczby wydziałów pracy w sądach powszechnych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał już minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

– Likwidacja wskazanych w rozporządzeniu wydziałów pracy uderzy w zaufanie do państwa prawa oraz znacznie ograniczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości – uważa Jan Guz, przewodniczący OPZZ, który w sprawie sądów pracy skierował już list do premiera.

Podkreśla, że już teraz sprawy dotyczące prawa pracy ciągną się latami, co negatywnie odbija się na przestrzeganiu uprawnień pracowniczych przez firmy. Zmniejszenie liczby wydziałów pracy dodatkowo pogłębi ten problem.