– Część lekarzy kieruje pacjentów na płatne badania specjalistyczne, zamiast wykonać je lub zlecić ich przeprowadzenie w ramach kontraktów z NFZ – mówi Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego NFZ.

Natomiast zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 81, poz. 484) placówka medyczna zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym laboratoryjnych i diagnostycznych.

Jak wyjaśnia NFZ, świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez zatrudnionych przez siebie lekarzy. Podobnie jest w przypadku osób udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę. W takiej sytuacji zleceniodawca (świadczeniodawca) odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich.