Na piątek z kolei zaplanowane jest specjalne posiedzenie klubu SLD z udziałem władz partii, na którym wypracowane ma zostać stanowisko Sojuszu dotyczące rządowych propozycji zmian w systemie emerytalnym.

Wikiński przypomniał na czwartkowej konferencji prasowej, iż według zapowiedzi rządu, zmiany w OFE mają zostać przyjęte do końca marca tak, by ustawa - w projekcie której zapisano 30-dniowe vacatio legis - mogła zacząć obowiązywać od 1 maja tego roku.

Zwrócił przy tym uwagę, że dotyczy ona "przyszłości 16 mln przyszłych emerytów". "I tu pośpiech nie jest wskazany. Potrzebna jest roztropność, rozwaga, debata publiczna, tak aby każdy wiedział co go czeka" - podkreślił poseł Sojuszu.

Ocenił jednocześnie, że premier Donald Tusk, "wzorem swoich poprzedników" chce w sprawie OFE "przejść do historii". "Tak, jak Marek Belka przeszedł do historii z +podatkiem Belki+, Jerzy Hausner z +planem Hausnera+, tak pan premier Donald Tusk chce przejść do historii z +miniemeryturą Tuska+, bo to będą właśnie miniemerytury po przyjęciu propozycji rządowych, które będą otrzymywali właśnie przyszli emeryci" - stwierdził wiceszef klubu Sojuszu.

"By każda strona mogła się wypowiedzieć, by każdy mógł powiedzieć swoje racje (...) złożę na ręce przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, formalny wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy". Do tej komisji trafi bowiem prawdopodobnie rządowy projekt zmian w OFE.

"Wierzę, że wszyscy posłowie mają wolny mandat (...) i żadne dyscypliny partyjne, kary finansowe nie powinny mieć tutaj miejsca, bo tutaj rzecz idzie o olbrzymią rzeszę obywateli polskich" - zaznaczył Wikiński.

Dodał, iż ma nadzieję, że politycy PO "nawrócą się" i podejmą wraz z SLD decyzję o wysłuchaniu publicznym. "Tak, aby nikt nie mógł zakwestionować uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo wtedy byłaby dopiero tragedia, jeżeli okazałoby się, że TK ze względu właśnie na ten tryb procedowania, orzekłby o niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań ustawowych" - powiedział Wikiński.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia. Uchwała taka "podejmowana jest na pisemny wniosek złożony komisji przez posła" i "może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania". Uchwała zawiera w m.in. datę i godzinę przeprowadzenia wysłuchania publicznego.

O wysłuchanie publiczne wnioskują też kluby PiS i PJN.

Wikiński poinformował również, że szef SLD Grzegorz Napieralski zwołał na piątek specjalne posiedzenie klubu Sojuszu z udziałem władz partii, poświęcone OFE. "Jutro o godz. 15 podejmiemy w tej sprawie decyzję" - zapowiedział. Dodał, że nad stanowiskiem SLD dotyczącym zmian w systemie emerytalnym pracują obecnie partyjni eksperci.

Projekt zmian w systemie emerytalnym rząd przyjął we wtorek. Według propozycji Rady Ministrów początkowo składka trafiająca do OFE zostanie zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem jednak będzie stopniowo wzrastać, by docelowo w 2017 r. osiągnąć poziom 3,5 proc. W projekcie, którego pierwsze czytanie ma odbyć się w Sejmie 16 marca, zapisano 30-dniowe vacatio legis. Premier chciałby, aby projekt zmian w systemie OFE wszedł w życie 1 maja.