"Wczorajsza decyzja Rady Ministrów o przyjęciu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych zmusza do postawienia pytań o wiarygodność rządu, o sens dialogu społecznego, o demokrację, o sprawy fundamentalne - czyli jak będziemy dalej żyć - czytamy w oświadczeniu BCC.

Rozpoczynamy ogólnopolską kampanię informacyjną realizowaną przez wszystkie Loże Regionalne BCC. Podczas spotkań z posłami w regionach, będziemy przekonywać ich do głosowania za odrzuceniem tego projektu oraz monitorować przebieg głosowań w Sejmie i Senacie.

Jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez Parlament, popieramy propozycje członka Rady Głównej BCC prof. Krzysztofa Rybińskiego, dotyczące złożenia pozwu zbiorowego w sprawie zmian w systemie emerytalnym przeciwko Skarbowi Państwa, zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (oraz) wprowadzenia poprawki do ustawy przyjętej przez rząd następującej treści: Każdy, kto uwierzył w argumenty rządu - zdaniem BCC argumenty nieprawdziwe - powinien mieć możliwość przekazania 5 proc. składki do ZUS po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia. Aby była to decyzja przemyślana, czas na złożenie takiego oświadczenia powinien być określony na 31 grudnia 2011 r. Osoby, które oceniają, że stracą na propozycjach rządu, powinny mieć możliwość pozostania w obecnym systemie emerytalnym na dotychczasowych zasadach.

W tzw. "sprawie OFE" nie chodzi już tylko o pieniądze. Chodzi o wiarygodność rządu, dotrzymywanie umów społecznych, zaufanie obywateli do własnego Państwa. O ustrój, w którym mamy dalej żyć".