"Podtrzymuję swoje stanowisko - uważam, że ten projekt jest dewastacją systemu emerytalnego" - oświadczyła Kluzik-Rostkowska we wtorkowej rozmowie z PAP. W jej ocenie, projekt dewastuje to, co zostało wypracowane w ramach umowy społecznej zawartej przez rząd Jerzego Buzka.

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w systemie OFE zakładający, że składka przekazywana do OFE ma spaść z 7,3 do 2,3 proc., by do 2017 r. osiągnąć poziom 3,5 proc. Premier Donald Tusk poinformował, że zasady dziedziczenia pieniędzy na subkontach w ZUS będą takie same jaki w OFE. Powiedział też, że od 2012 r. będzie obowiązywać 4-proc. ulga podatkowa dla dobrowolnie ubezpieczających się.

Posłanka oceniła, że rząd powinien przystąpić do odważnej reformy finansów publicznych, a nie przedstawiać propozycje mające na celu - w jej opinii - "przysypanie dziury budżetowej".

"Rząd nie ma odwagi przyznać się do tego, że przespał trzy ostatnie lata" - powiedziała. Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że PJN nie rezygnuje ze swojego postulatu dotyczącego zorganizowania, razem z jesiennymi wyborami parlamentarnymi, ogólnokrajowego referendum w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Zapowiedziała też, że gdy rządowy projekt trafi do Sejmu, PJN będzie wnosił o wysłuchanie publiczne w sprawie zmian w OFE. Podobny postulat zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Wysłuchanie publiczne to debata na temat określonej ustawy z udziałem osób bezpośrednio nią zainteresowanych. Odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu, na jednym posiedzeniu komisji sejmowej. Wysłuchanie publiczne jest jawne: zainteresowane osoby i organizacje mają swobodny wstęp, po uprzednim zgłoszeniu, obecne mogą być media, udostępniane są protokoły z wysłuchania.

Kluzik-Rostkowska pozytywnie oceniła jedynie fakt, że "po wielu miesiącach awantur" rząd doszedł wreszcie do "wewnętrznego porozumienia" w sprawie OFE.