Premier poinformował, że zasady dziedziczenia pieniędzy na subkontach w ZUS będą takie same jaki w OFE. Wprowadzony zostanie także zakaz akwizycji zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.

Zgodnie z zapewnieniami rządu, zmiany mają na celu ograniczenie przyrostu deficytu sektora finansów i długu publicznego.

Od 2012 r. 4 proc. ulga podatkowa dla dobrowolnie ubezpieczających się

Wprowadzamy 4-proc. ulgę podatkową od 2012 roku dla dobrowolnie ubezpieczających się - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

"Wprowadzamy - i to jest zmiana w porównaniu do pierwotnego projektu - nie 2 czy 3 proc., ale 4-proc. ulgę podatkową od 2012 roku dla tych, którzy chcieliby się dobrowolnie doubezpieczyć. Będziemy mogli odpisywać 4 proc. z podstawy wymiaru opodatkowania w PIT wtedy, jeśli będziemy korzystać z możliwości doubezpieczenia emerytalnego" - podkreślił premier.

"W tym celu także zostaną powołane indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego tak, aby towarzystwa emerytalne i inne instytucje finansowe mogły utworzyć rynek usług, konkurencyjny, bo złożony z bardzo wielu podmiotów" - dodał.

Rząd chce żeby zmiany w ustawie o OFE weszły w życie 1 maja

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że rząd zrobi wszystko, aby projekt zmian w systemie OFE wszedł w życie 1 maja br.

"Pragniemy, żeby ustawa weszła w życie jak najszybciej. Z oczywistych względów 1 kwietnia jest niemożliwy - w takim tempie nie będziemy w stanie przeprowadzić tej ustawy przez parlament. Natomiast zrobimy wszystko, żeby 1 maja był możliwy" - powiedział premier.

Jak zaznaczył, w projekcie ustawy rząd wskazuje 30-dniowy termin jej wejścia w życie od momentu ogłoszenia. "Będziemy we współpracy z marszałkami Sejmu, Senatu oraz prezydentem tak pracowali, aby te 30 dni upłynęły 1 maja. Aby od 1 maja ten system w nowych warunkach mógł funkcjonować" - dodał.

Wyrok ETS może być korzystny dla OFE i mozna bdzie inwestować za granicą

Donald Tusk powiedział we wtorek, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości może wydać wyrok korzystny dla OFE, co pozwoli im na inwestowanie składek przyszłych emerytów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

"Nie znamy ostatecznego werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale możemy zakładać z dość dużą pewnością, że wyrok będzie korzystny dla OFE. Oznacza to, że OFE będą mogły już niedługo inwestować nie tylko w polską giełdę, ale będą mogły inwestować zagranicą" - mówił premier.