Rządowe Centrum Legislacji w piśmie z 7 marca ostrzega, że wprowadzenie zmian w OFE od 1 maja może okazać się niekonstytucyjne. Według Centrum vacatio legis od czasu wprowadzenia zmian jest zbyt krótkie.

Do głównych zadań RCL należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej. Z informacji, do których dotarło TVN CNBC może wynikać, że wątpliwości co do daty wejścia w życie nowych przepisów były wcześniej sygnalizowane przez RCL.