Na każdym etapie uczestnicy olimpiady musieli rozwiązywać testy i kazusy prawne dotyczące unijnego prawa. W białostockim finale znalazło się dwadzieścia osób; laureatami zostali licealiści z Białegostoku i Turka (Wielkopolskie).

Wygrała Agnieszka Sawicka z IV LO w Białymstoku, przed Adrianem Szmajdzińskim z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku oraz Janem Tomaszem Kowalskim, ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Olimpiada "System prawa Unii Europejskiej" została zorganizowana przez wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku i stowarzyszenie "Galateo".

Jak powiedziała PAP prof. Mieczysława Zdanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, głównym celem konkursu była promocja wiedzy na temat tego, jakie prawa ma jednostka przed różnymi organami i instytucjami UE. Wyjaśniła, że pytania testowe i kazusy były trudne, a dotyczyły m.in. polskiej prezydencji.

Zdanowicz uważa, że każdy obywatel Unii powinien znać to prawo. "Jest ono nieodłączną częścią naszego życia i zaadresowane do każdego z nas" - zauważyła. Podkreśliła, że dzięki znajomości unijnego prawa obywatel może kontrolować lub zaskarżać działania, które wydają się mu sprzeczne z prawem UE. To m.in. możliwość wnoszenia przez jednostkę skarg do Trybunału Sprawiedliwości UE czy petycji do Parlamentu Europejskiego.

Według niej, Polacy coraz bardziej świadomie korzystają z prawa unijnego - coraz częściej składają oni skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wygrywają coraz więcej spraw.