Projekt w poniedziałek ma zostać skierowany do konsultacji społecznych.

Ponadto w projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. - to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.

"Dodatkowe ubezpieczenia są szansą dla tych, którzy nie mają pieniędzy a są wyprzedzani w kolejkach przez tych, którzy pieniądze mają" - powiedziała podczas konferencji minister zdrowia Ewa Kopacz. Dodała, że dodatkowe ubezpieczenia pozwolą na maksymalne wykorzystanie sprzętu oraz możliwości personelu.

W projekcie zostały także zawarte określone standardy świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne będą świadczenia z zakresu medycyny pracy.