Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia nie zmieni się i wyniesie 7,4 proc.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w lutym aż o 52 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych.

Analitycy spodziewali się w lutym spadku liczby osób poszukujących pracy o 18 tys., po spadku w styczniu o 18 tys., po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w lutym 3,07 mln

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w lutym, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 3,07 mln - najmniej od września 1992 r.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,317 mln wobec 3,350 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła 7,9 proc. wobec 8,0 proc. w styczniu.