Od dzisiaj obowiązują zmienione zasady udzielania świątecznej i nocnej opieki medycznej. Przede wszystkim, jak zapewnia NFZ, zniesiona zostaje rejonizacja w dostępie do niej. W przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent uda się do tego dyżurującego świadczeniodawcy, do którego będzie miał najbliżej.

Do tej pory mógł korzystać z pomocy tylko w tej palcówce, z którą jego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zawarł umowę. Od 1 marca to chory będzie wybierał, do której dyżurującej placówki uda się w nocy lub w czasie weekendu.

Fundusz pod wpływem informacji z oddziałów wojewódzkich, że liczba dyżurujących placówek może ulec zmniejszeniu (jedna ma przypadać na 50 tys. pacjentów), zdecydował o zmianie zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie.

W efekcie dyrektorzy wojewódzkich funduszy będą mogli decydować o uruchomieniu dodatkowych punków udzielających świadczeń po godzinie 18 (czyli po zamknięciu placówek POZ) z zakresu nocnej i świątecznej opieki.

NFZ wyjaśnia ponadto, że umowy świadczeniodawców, którzy przyjmowali pacjentów w nocy i święta, zawarte na podstawie zarządzenia prezesa nr 74/2010/DSOZ, wygasają jutro o 8 rano.

Nowe zaczynają obowiązywać od godziny 18, czyli wtedy, kiedy pracę kończą lekarze POZ. Tym samym nie będzie przerwy w zapewnieniu pacjentom niezbędnej pomocy lekarskiej.