Coraz więcej osób niepełnosprawnych uczestniczy w unijnych projektach przygotowujących do założenia własnej firmy. Jeśli otrzymają dotację, przez co najmniej pół roku będzie im przysługiwało również wsparcie pomostowe w wysokości płacy minimalnej (1386 zł). Mogą je przeznaczyć m.in. na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ten sam wydatek na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawni przedsiębiorcy mają refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zgodnie z zasadami realizacji PO KL tego samego wydatku nie można jednak podwójnie finansować ze środków publicznych. Niepełnosprawny, zakładając działalność gospodarczą, musi się więc zdecydować, które źródło finansowania wybierze.

– Uczestnicy naszego projektu składają nam oświadczenie o niepokrywaniu tego wydatku ze środków PFRON – mówi Martyna Pogoda z Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Poznaniu.

Wybór finansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych może być korzystniejszy, ponieważ od czerwca PFRON niektórym grupom niepełnosprawnych przedsiębiorców będzie je refundował tylko częściowo.