Przedsiębiorca ze Śląska kupował wszystkim swoim pracownikom bez względu na rodzaj wykonywanej pracy 50 gramów herbaty i pół kilograma cukru miesięcznie. Mając wątpliwości dotyczące obowiązku opłacania podatku od tych pieniędzy, zwrócił się do Izby Skarbowej w Katowicach o interpretację.

Izba Skarbowa uznała, że świadczenie w postaci herbaty i cukru stanowi przychód ze stosunku pracy i tym samym podlega opodatkowaniu. To jednak powoduje konsekwencje dla firm, które dodatkowo muszą płacić składki.

Zapytana przez nas Centrala ZUS wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek opłacania składek nie dotyczy przychodów wymienionych w par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). W praktyce więc pracodawcy fundujący swoim pracownikom herbatę i cukier muszą się liczyć z obowiązkiem opłacania składek.

– Pracodawcy mają możliwość ominięcia tych przepisów, jeśli herbatę będą traktować jako napój. Pracodawca musi dostarczać je na podstawie kodeksu pracy – mówi Witold Polkowski, ekspert w dziedzinie prawa pracy, Pracodawcy RP.

Firma ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie również inne napoje.

– Firma musi udowodnić, że pracownik ma prawo do napojów ze względu na wykonywaną pracę – dodaje Witold Polkowski.

W innym przypadku ZUS będzie miał prawo domagać się składek od tych produktów.