statystyki

Podwładny może żądać zmian w protokole wypadku przy pracy

autor: Ewa Wronikowska09.12.2010, 03:00; Aktualizacja: 09.12.2010, 07:55

W sytuacji wypadku przy pracy pracodawca powołuje specjalny zespół, który bada jego okoliczności. Następnie sporządza protokół, do którego poszkodowany może zgłosić uwagi.

Reklama


Reklama


W firmie zdarzył się wypadek. Zespół powypadkowy przedstawił protokół powypadkowy, Jednak z jego ustaleniami nie zgadza się poszkodowany. Wniósł on do niego zastrzeżenia.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w konsekwencji ustalenia, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25 kwietnia 2002 r. (II SA 3189/01). Pracodawca nie może być zwolniony od wykonania wyżej opisanego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być przyczynienie się pracownika do wypadku ani też oczywisty brak związku wypadku z pracą.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – protokół powypadkowy, który musi być sporządzony według wzoru. Wzór ma charakter obowiązujący, co oznacza, że nie można go modyfikować i dostosować do potrzeb pracodawcy.

Zapoznanie z protokołem

Zespół powypadkowy jest zobowiązany do zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w tym protokole, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany uprzednio pouczyć poszkodowanego (w obowiązującym wzorze protokołu jest zawarte pouczenie w tym zakresie).

Ponadto poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii. W sytuacji gdy pracownik zmarł wskutek wypadku, zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika oraz poucza ich o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.

Wnoszenie zastrzeżeń

Podpisując protokół, pracownik akceptuje przedstawiony przez zespół powypadkowy stan faktyczny. Jednak może też nie zgodzić się z jego treścią i wnieść do niego zastrzeżenia.

Z punktu widzenia pracownika najważniejsze jest ustalenie, czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy albo wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy bądź że takim wypadkiem nie jest. Ponadto nawet w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy istotne jest określenie, czy zachodzą okoliczności wyłączające prawo pracownika do świadczeń z tytułu zaistniałego wypadku.

Zastrzeżenia pracownika mogą dotyczyć także innych kwestii ustalonych przez zespół powypadkowy. Mogą bowiem wiązać się z nimi nie tyle konsekwencje w postaci braku prawa do świadczeń z ZUS, ale także inne, jak np. pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności porządkowej czy materialnej. Zastrzeżenia pracownika może też budzić słabe uzasadnienie zaistnienia wypadku przy pracy.

Zastrzeżenia powinny być przedstawione przez pracownika na piśmie. Dołącza się je do protokołu.

Nowy protokół

Uwagi i zastrzeżenia złożone przez pracownika rozpatruje zespół powypadkowy. Może je uwzględnić w treści protokołu, dokonując odpowiednich uzupełnień i wyjaśnień. Zmiany muszą być dokonane poprzez sporządzenie nowego protokołu, do którego dołącza się protokół poprzedni. Załącznikami są też pisma wniesione przez pracownika.

PRZYKŁAD

W razie sporu pracownik może wystąpić o ustalenie i sprostowanie protokołu

W protokole powypadkowym uznano wypadek za wypadek przy pracy, ale wskazano, że wyłączną jego przyczyną było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane przez niego umyślnie. Pracownik nie zgadza się z tym ustaleniem, wniósł uwagi i zastrzeżenia, ale zespół powypadkowy podtrzymuje swoje stanowisko. W tej sytuacji zgodnie z pouczeniem zawartym w treści protokołu powypadkowego pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Prawomocny wyrok sądu będzie podstawą ustaleń w protokole powypadkowym.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. nr 227, poz. 2298).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • monika(2014-05-08 12:52) Odpowiedz 00

  wypadek miałam w grudniu zwolnienie skonczyłam pod koniec lutego a protokół jeszcze nie został złożony do ZUS ile pracodawca ma na to czasu??

 • Ewania(2010-12-10 00:21) Odpowiedz 00

  "Podpisując protokół, pracownik [b] akceptuje [/b] przedstawiony przez zespół powypadkowy stan faktyczny. "
  Uważam, że nie jest to prawdą.
  Podpisując protokół w punkcie 13. pracownik POTWIERDZA TYLKO swoim podpisem, ze ZOSTAŁ ZAPOZNANY z treścią protokółu i, ze został poinformowany o prawie wniesienia do niego uwag.
  Oczywiscie, dobrze jest, jesli poszkodowany obok podpisu dopisze, że będzie wnosił uwagi (jesli od razu wie, ze sie nie zgadza z ustaleniami zespołu zawartymi w protokole), ale - jeśli tego nie zrobi, to nie znaczy wcale, ze złożenie przez niego podpisu w tym punkcie równoznaczne jest z akceptacją treści protokółu.

 • A3D(2010-12-10 07:29) Odpowiedz 00

  Także, pracownik często nie rozumie tego co podpisuje. To fakty.
  Podpisuje także bez czytania, a czasami w wyniku wypadku po prostu leży w szpitalu i nie jest świadomym, a więc albo podpisuje "w ciemno", albo za niego podpisuje dorosły członek rodziny z uwagi na dalsze postępowanie.
  Zatem, uwaga na czym składa się podpis, oraz na treść klauzul bo następstwa mogą(i mają) skutki nieodwracalne.

 • raider62(2011-10-28 15:37) Odpowiedz 00

  Podpisuję protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z adnotacją złożenia uwag i zastrzeżeń do jego treści, gdyż pomimo stwierdzenia w powyższym protokole, iż jest uznany jako wypadek przy pracy to stwierdzono, że do wypadku przyczynił się sam poszkodowany w wyniku niewłaściwego postępowania polegającego na nieuzasadnionym i niebezpiecznym przechowywaniu w bocznej kieszeni spodni roboczych, nie zabezpieczonego prywatnego noża wędkarskiego z 13 centymetrowym ostrzem - ww. zachowaniem pracownik naruszył zasady bezpieczeństwa pracy, o których mowa w art 100 p.1 oraz art. 211 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz 94 z późn. zm.).
  Dodam, Iż nóż znalazł się w bocznej kieszeni poszkodowanego, gdyż poprzedniego dnia docinał gumę do urządzenia niezbędnego w procesie technologicznym. Ponieważ nie znalazł służbowego noża monterskiego to żeby móc wywiązać się z powierzonego zadania użył prywatnego noża. Nie mógł również udać się do narzędziowni w celu pobrania nowego narzędzia ze względu na odległość (9km.) dzielącą miejsce pracy od zakładowej narzędziowni.
  Proszę o pomoc i wyjaśnienie jak mam skutecznie bronić mojej racji, że to dla dobra zakładu użyłem niewłaściwego narzędzia a przez nawał obowiązków zapomniałem wyjąć nóż z kieszeni w wyniku czego w następnym dniu doszło do niefortunnego wypadku.
  Dziękuję z góry i pozdrawiam.

 • Prawnik(2012-04-27 16:35) Odpowiedz 00

  Dorosła osoba powinna wiedzieć co robi i nie może tłumaczyć tym, że nie wie co podpisała (chyba, że jest niezdolna do czynności prawnych, itp, lub chora psychicznie)

 • Renaia(2016-09-19 20:35) Odpowiedz 00

  a jesli po podpisaniu protokulu do 7 punktu jest ok a pozniej zostanie dopisane to co wtedy????

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane