Sejm ma się dzisiaj zająć senackimi poprawkami do projektu nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, która m.in. ustanawia 6 stycznia dniem wolnym od pracy. W zamian pracodawcy nie będą musieli już oddawać pracownikom wolnego w innym terminie, jeśli święto wypadnie w dniu wolnym dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (dla większości pracowników jest to sobota). Zmiana ta może oznaczać, że niektórzy pracownicy mogą pracować w przyszłym roku dłużej za takie samo wynagrodzenie (jeśli są wynagradzani stawkami miesięcznymi). Zdaniem resortu pracy takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, bo w praktyce może zobowiązywać niektórych pracowników do odpracowywania świąt.

Senackie poprawki mają wyłącznie redakcyjny charakter. Nawet jeśli Sejm je przyjmie, nie zlikwidują one wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych rozwiązań już od przyszłego roku.