Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ograniczyć wysokość uposażenia wypłaconego policjantom w czasie choroby. Do konsultacji społecznych trafiły założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Zgodnie z nim od połowy 2011 roku funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych bez względu na stopień w czasie choroby będą otrzymywać 80 proc. uposażenia.

Powodem zmian jest chęć ograniczenia długotrwałego i często nieuzasadnionego korzystania przez policjantów ze zwolnień lekarskich. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko w I półroczu 2010 r. łączna liczba dni, na które udzielono zwolnień lekarskich wyniosła średniomiesięcznie 192 tys., co oznacza, że każdego dnia do służby nie stawiało się ok. 6 tys. policjantów. Niektórzy policjanci wykorzystywali zwolnienie na dodatkową pracę lub wyjazdy zagraniczne.

– Rząd na podstawie pomówień próbuje przedstawić policjantów jako najbardziej chorowitą grupę zawodową – mówi Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Związkowcy proponują, aby przełożony miał prawo kontrolować policjanta w czasie choroby. Ich zdaniem dopiero po dwóch latach działania takiego systemu będzie można ocenić, czy faktycznie policjanci wyłudzają zwolnienia lekarskie. Teraz nie zgodzą się na żadne zmiany w systemie wypłat uposażenia za okres choroby.