Dzisiaj wchodzą w życie dwa rozporządzenia dotyczące Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwsze z nich wydane 6 października 2010 r. dotyczy stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz.U. nr 189, poz. 1266). Wprowadza ono nie tylko widełkowe zarobki, ale także podwyżki na niektórych stanowiskach. Na przykład dyrektor departamentu otrzyma 400 zł podwyżki. Jednocześnie rozporządzenie wprowadza nowe stanowiska, m.in. eksperta, którego uposażenie, zasadnicze wyniesie 7 tys. zł, lub starszego inspektora (3,4 tys. zł). Zmieniane są także zasady zwiększania zarobków w zależności od stażu. Uposażenie funkcjonariusza wzrasta o 0,5 proc. za każdy rok służby powyżej 20 lat, ale nie więcej niż o 25 proc. po 30 latach. Wprowadzenie takiej regulacji dostosowuje zasady zwiększania zarobków w CBA do przepisów obowiązujących w innych służbach mundurowych.

Także dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (nr 189, poz. 1265). Okazuje się, że po 4 latach funkcjonowania tej formacji konieczne były zmiany dotyczące liczby stanowisk oraz wymaganych na nich kwalifikacji. Na przykład osoby zatrudnione na stanowisku agenta, młodszego agenta, inspektora lub młodszego inspektora mogą mieć wykształcenie średnie.