Waldemar Siurek

sekretarz Urzędu Miasta Łuków

Podstawą współdziałania i realizowania poleceń terytorialnej komisji wyborczej jest art. 23 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zgodnie z tym przepisem obsługę administracyjną właściwej terytorialnej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań wyborczych odpowiednio na obszarze województwa, powiatu i gminy zapewnia marszałek województwa, starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako zadanie zlecone. Czynności techniczno-organizacyjne mieszczące się w obsłudze obwodowej komisji wyborczej będą wykonywali pracownicy urzędów gmin. Ich głównym zdaniem będzie wpieranie pracy tych organów. Należy zwrócić uwagę, że komisje terytorialne powoływane są w przypadku przeprowadzania wyborów. Ich skład nie jest liczny i często zasiadają w nich osoby niemające szczegółowej wiedzy związanej z organizacją wyborów. Zapewne pojawi się konieczność współdziałania terytorialnej komisji wyborczej z urzędem gminy w zakresie wykonania czynności przyjęcia zgłoszenia, a później powołania komisji obwodowych. W gestii urzędu jako wspomagającego pracę komisji terytorialnej będzie leżeć również konieczność sprawdzenia kandydatur do tych komisji. Przykładowo podanie przez kandydata, że zamieszkuje na terenie danej gminy i jest wpisany do rejestru wyborców, wymaga weryfikacji w oparciu o dokumenty urzędowe. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność spełnienia ustawowego wymogu posiadania praw wyborczych w danej gminie.