statystyki

Budżet płaci składki do ZUS za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich

autor: Michał Jarosik20.10.2010, 03:00

UBEZPIECZENIA - Płatnikiem składek za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim jest podmiot, który wypłaca jej zasiłek macierzyński. Koszt składek z tego tytułu ponosi budżet państwa.

Reklama


Reklama


Jedna z pracownic zatrudnionych w firmie jest w ciąży i wkrótce przejdzie na urlop macierzyński. Zasiłek macierzyński będzie jej wypłacał ZUS (firma nie jest uprawniona do jego wypłaty). Za ten okres pracodawca będzie zobowiązany składać do ZUS raport ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy 311.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Jednak nie za cały ten okres są za nią opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składek nie opłaca się za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, wychowawczym czy też macierzyńskim.

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest przerwą w opłacaniu składek z umowy o pracę oraz jest to odrębny od umowy o pracę tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoba pobierająca taki zasiłek podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Płatnikiem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest wówczas podmiot, który wypłaca zasiłek. Płatnik za osobę pobierającą zasiłek składa raport ZUS RCA z kodem 12 40 xx i od kwoty wypłaconego w danym miesiącu zasiłku wykazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki te są finansowane przez budżet państwa. Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, to on pełni te obowiązki.

Pracodawca nie może jednak w tym okresie wyrejestrować pracownicy z ubezpieczeń, gdyż umowa nie zostaje rozwiązana. Rolą pracodawcy, który nie wypłaca zasiłku, jest natomiast przekazanie informacji o okresie przerwy w opłacaniu składek z umowy o pracę.

Firma składa do ZUS raport ZUS RSA z kodem świadczenia przerwy 311, podając okres, przez który dana osoba przebywała na zasiłku macierzyńskim w danym miesiącu. Nie wypełnia on w nim natomiast pola: liczba dni zasiłkowych/ liczba wypłat. Przykładowo gdy pracownica od 10 października 2010 r. nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, w raporcie składanym za październik pracodawca wykaże okres od 20 do 31 października z kodem świadczenia przerwy 311. Oczywiście za październik pracodawca składa za tę osobę także raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 xx, w którym nalicza składki od wypłaconego z umowy o pracę wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 16 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 112, poz. 717).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • Budżet płaci też na KRUS a Donald(2010-10-20 11:36) Odpowiedz 00

  okradł POlitycznie dotychczas zatrudnionych w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy.

  Rząd Donald Tuska w temacie osób zatrudnionych w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy już przekroczył wszelkie wyobrażenia.

  Osoby te w dekadach rządów komunistycznych i postkomun lat 80 ,90 ,2000 były zmuszane do pracy przy produkcji energii w zakładach energetycznych w soboty ,niedziele,święta i inne dni . Znaczna ilość takich pracowników ma przepracowane za te lata nawet po 1000dni w ponad-ustawowym czasie pracy ( tj. faktycznie nadpracowane 5 lat pracy licząc roczne dniówki robocze) w warunkach szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych przy remoncie i eksploatacji bloków energetycznych . Takie to były wówczas czasy !!
  Donald stwierdził ,że Ustawa o prawie do wcześniejszej emerytury dla takich osób musi być zmieniona gdyż nikt w przeszłości nie odprowadzał do ZUS-u za te osoby dodatkowych składek w związku z Ich przywilejem emerytalnym. Zaraz po tej wypowiedzi Premier kiboli rozpoczął wyprzedaż państwowych zakładów pracy budowanych onegdaj z zysków które od tych ludzi inkasował BUDŻET zamiast odprowadzać je jako składki do ZUS za tak zatrudnionych.

  Doprowadzono do zupełnego absurdu : Minister Fedak jako kobieta ( w wieku60 lat) odejdzie wcześniej na emeryturę (choć prace o prawdziwych warunkach szkodliwych i niebezpiecznych zna tylko z Internetu) ,--niż ludzie którzy od lat 80 są zatrudnieni na stanowiskach remontowych i eksploatacyjnych przy blokach energetycznych w warunkach dotychczasowo uznawanych za szkodliwe i niebezpieczne i dodatkowo pracowali jak jeszcze raz podkreślam w przeszłości nawet około 1000 dni czyli 5lat roboczych!!!- Cóż to za społeczna sprawiedliwość?--cóż to za jaskrawe bezprawie!

  Ustawa o pracownikach zatrudnionych w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy została już zmieniona -nowa - nie dość ,że nie uwzględniała Ona faktycznego czasu pracy tych pracowników zatrudnionych w przeszłości w zakładach energetycznych ale dokonano swoistego przemianowania stanowisk - zmieniono doktrynę zapisów USTAWY– (de/fakto ustawa znowelizowana zamieniła uprawnienia dla pracowników z osób zatrudnionych w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach pracy na osoby których błąd w pracy może zaszkodzić gospodarce lub środowisku naturalnemu. np. nastawniczowie bloków energetycznych czy decydenci !) Innym osobom faktycznie zatrudnianym w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach uprawnienia odebrano iż są młodzi wiekiem. Chyba głównie dlatego ,że w myśl nowej doktryny obecnych VIPów takich złych warunków się obecnie i z przeszłości nie wykazuje!!!

  Ale to nie wszystko – jak łatwo jest sobie wyobrazić pracownicy tak dotychczas zatrudnieni mają często już kłopoty ze zdrowiem a co za tym idzie mają problem z dopuszczeniem przez lekarzy zakładowych do pracy na Ich stanowiska pracy a przypomnijmy”" Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o prace -wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 "- pracodawcom już często tacy wyeksploatowani pracownicy nie są potrzebni więc co rząd Donalda Tuska zamierza z Nimi zrobić - ???
  Pracownicy obecnie zwyczajnie boją się sądzić w tej sprawie z pracodawcami gdyż jak łatwo się domyśleć ,każdy kij ma dwa końce!! a gdzie Oni, Ci starzy już wyeksploatowani pracownicy w wieku 50,60 lat życia znajdą prace?- gdy się Ich pracodawca pod byle jakim pozorem pozbędzie wykorzystując na przykład Orzeczenie Lekarskie z przeciw-wskazaniami zdrowotnymi do pracy na danym stanowisku pracy w myśl cytowanego powyżej przez zemnie wyroku SN.?

  Ja się domyślam -nie na darmo był Donald Tusk ostatnio w Oświęcimiu - chciał się zapewne odwiedzić jakie są tam możliwości przerobu i czy żyje tam jeszcze lekarz MENGELE.

 • Ela(2010-10-20 15:04) Odpowiedz 00

  To nie budżet płaci tylko my podatnicy!!!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane