Oprócz pracowników tzw. świętych krów, czyli urzędów samych ustalających swoje budżety (m.in. kancelaria Sejmu, Senatu czy prezydenta) ochronę przed zwolnieniem mają zagwarantowaną także m.in. kierownicy, audytorzy, a nawet księgowi. Do tej listy dołączą działacze związkowi i społeczni inspektorzy pracy. Takie m.in. zmiany zawiera najnowsza wersja projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej. Jutro ma się nią zająć stały Komitet Rady Ministrów. Wczoraj zajmowała się nią Rada Służby Cywilnej.

Kierownicy urzędów będą też mieli więcej czasu na zwolnienia. Będą musieli je zakończyć nie do końca czerwca, jak przewidywała pierwotna wersja ustawy, ale do końca grudnia 2011 roku. Wprowadzono też możliwość zgłaszania do 30 kwietnia 2011 r. przez kierowników urzędów informacji dotyczącej szczegółowego uzasadnienia, które doprowadzą do zmniejszenia planowanej redukcji. Dodatkowo minister, centralny organ administracji rządowej i wojewoda mogą przekazać premierowi rekomendacje o wyłączeniu z redukcji. Premier w rozporządzeniu będzie mógł objąć ochroną kolejnych urzędników. Mogą to być osoby, które odpowiadają za fundusze unijne lub ci pracownicy, bez których, jak przekonują urzędy, działanie państwa może być zagrożone.