Począwszy od 2014 r., pracownik socjalny będzie mógł zostać członkiem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, tylko jeśli ukończy kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna. Tak wynika z par. 1 pkt 8 rozporządzenia z 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 224, poz. 1803). Dziś wchodzi ono w życie.

Do tej pory pracownik socjalny mógł być członkiem powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, jeśli uzyskał dyplom ukończenia szkoły pracowników socjalnych lub studiów wyższych o specjalności praca socjalna (w wyższej szkole zawodowej). Z przepisów wynikało jednak, że prawo takie zyskiwał także, jeśli np. ukończył studia na kierunku pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia lub socjologia. Po zmianach w pracach zespołu będzie mógł uczestniczyć tylko pracownik socjalny, który posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studiów wyższych na kierunku praca socjalna. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy pracownik do 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Tacy absolwenci też będą mogli uzyskać zatrudnienie jako pracownicy socjalni i stać się członkami powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania. Z przepisów wynika, że prawa takiego nie uzyskają jednak osoby, które ukończą wspomniane kierunki po 31 grudnia 2013 r.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe zespoły mają duże znaczenie. Uprawniają one m.in. do dofinansowania pensji pracującej osoby niepełnosprawnej, krótszego czasu pracy i dodatkowego urlopu oraz pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych.