Od 22 sierpnia 2009 r. firmy, które wskutek kryzysu odnotowały straty, mogą ubiegać się o dopłaty do pensji pracowników, którzy zgodzili się na obniżenie swojego czasu pracy lub objęcie ich przestojem w produkcji. Do 12 lipca tego roku wnioski o wypłatę takiej pomocy złożyło jednak tylko 159 firm. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zakontraktował wypłatę subsydiów na kwotę 14,6 mln zł, a wypłacił 5,6 mln zł. W ciągu ponad 10 miesięcy obowiązywania umowy zakontraktowano zatem zaledwie 1,5 proc. środków na ten cel zarezerwowanych do końca 2011 r. (960 mln zł).