Dla osób prowadzących od dłuższego czasu firmę wysokość comiesięcznego przelewu do ZUS z tytułu wszystkich składek wynosi prawie 840 zł. Inaczej jest w przypadku tych, którzy dopiero debiutują w biznesie. Mogą oni skorzystać z tzw. dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS. Dzięki temu płacą, w najtrudniejszym dla siebie okresie rozkręcania firmy, nieco ponad 350 zł miesięcznie.

Dla większości bez ulgi

Tak zwaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek do Funduszu Pracy dla większości osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Obecnie, za cały 2010 rok, ta podstawa to 1887,60 zł.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ile mniej miesięcznie zapłacisz ZUS-owi

Kto zapłaci mniej

Ile miesięcznie kosztuje prowadzenie własnej firmy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 12 tys. zł oszczędza na składkach ZUS osoba zakładająca firmę.