Bez pracy pod koniec czerwca było 1,85 mln osób. O 62 tys. osób mniej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek ten był silniejszy niż w poprzednim roku, kiedy ubyło niespełna 25 tys. bezrobotnych. Ich liczba zmalała we wszystkich województwach.

Najwięcej w zachodniopomorskim (5,2 proc.) i warmińsko-mazurskim (4,5 proc.). Jak tłumaczy resort pracy, czerwcowy spadek bezrobocia to m.in. efekt możliwości zatrudnienia przy pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie.

Pracodawcy zgłosili w czerwcu do urzędów pracy zapotrzebowanie na 90 tys. osób. Niewiele więcej niż w maju tego roku, ale o ponad 10 tys. więcej niż rok wcześniej.