Czytelnik jest prezesem dużej firmy i jest zainteresowany zasadami opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

– Jak mogę zwrócić się o pomoc do ZUS – pyta pan Maciej z Poznania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że uruchamia nową usługę. Z informacji wynika, że każdy przedsiębiorca zainteresowany zasadami opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych może drogą elektroniczną zwrócić się do ZUS o pomoc. Nowa usługa elektronicznych zapytań w kwestiach emerytur pomostowych dostępna jest od 1 kwietnia na portalu internetowym e-Inspektorat.zus.pl.

Zakład uruchomił usługę z myślą o płatnikach składek, którzy mają wątpliwości co do zasad opłacania składek na FEP. Zapytania mogą kierować również osoby zainteresowane zasadami przyznawania emerytur pomostowych.

Usługa dostępna jest dla osób zarejestrowanych w serwisie e-Inspektorat. Po zalogowaniu powinny one przejść na Elektroniczną Salę Obsługi Klientów, gdzie wybierając właściwą grupę tematyczną, mogą zadać nurtujące ich pytanie.

Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie, a zainteresowany zostanie powiadomiony o tym fakcie pocztą elektroniczną. Wszystkie zadane pytania i udzielone odpowiedzi będą dostępne w serwisie i prezentowane jako sprawy, których stan załatwienia można na bieżąco monitorować.

Nowa usługa zastąpi dotychczasową e-mailową formę zapytań.

Podstawa

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowana na stronie internetowej www.zus.pl.