– Każda firma zarządza wiedzą. Ale nie każda ma świadomość, że gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie wiedzy w przedsiębiorstwie można wykonać efektywniej za pomocą odpowiednich programów – uważa Bożena Skibicka, prezes Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Z badań przeprowadzonych przez firmę KPMG na 121 największych firmach działających w Polsce wynika, że straty z powodu nieefektywnego wykorzystania wiedzy wynoszą ponad 45 tys. zł na jednego pracownika rocznie.

– Zarządzanie wiedzą największe zyski przynosi w dużych organizacjach, tutaj oszczędności po wprowadzeniu tych procesów są najwyższe – mówi Mariusz Strojny, menedżer ds. zarządzania wiedza w firmie KPMG.

Zdaniem Bożeny Skibickiej w Polsce potrzebne są działania usprawniające zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, ponieważ to one decydują o poziomie gospodarczym, bo stanowią ponad 90 proc. firm.

– To w tych firmach tkwią ogromne, niewykorzystane pokłady produktywności, które uwolnione mogłyby podnieść naszą gospodarkę na znacznie wyższy poziom – mówi Bożena Skibicka. Z analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Portugalii poziom wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania jest znacznie niższy niż w większych korporacjach.

– Potrzebne są zmiany sposobu zarządzania przez automatyzację przynajmniej podstawowych procesów biznesowych – dodaje.

Zarządzanie wiedzą w firmie obniża koszty organizacji, dzięki ciągłej weryfikacji wiedzy przedsiębiorstwa, wymianie wiedzy nie tylko w obrębie firmy, ale również z klientami, dostawcami i partnerami. Umożliwia szybsze dostosowywanie się do zmian oraz poszukiwanie okazji, które niesie rynek.