Pracownik otrzymuje za czas niezdolności do pracy z powodu choroby następujące świadczenia pieniężne: wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne. Wynagrodzenie za czas choroby wypłaca z własnych środków pracodawca, a zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne są finansowane z funduszu ubezpieczeń społecznych. Jeżeli choroba pracownika jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas ma on prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.

Wynagrodzenie za czas choroby

Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia, który nie ukończył 50 roku życia, ma prawo wynagrodzenia finansowanego i wypłacanego przez pracodawcę za okres do 33 dni w roku kalendarzowym. Okres 33 dni zlicza się w ciągu całego roku kalendarzowego, poczynając od niezdolności do pracy, która powstała najwcześniej. Okres, przez który wypłacane jest wynagrodzenie za czas choroby, jest w każdym roku kalendarzowym taki sam. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje maksymalnie przez 33 dni, bez względu na to, czy pracownik w danym roku kalendarzowym jest zatrudniony u jednego, czy u więcej pracodawców (patrz przykład).

Przedstawione zasady stosuje się także do pracownika, który ukończył 50 rok życia ale należy pamiętać, że zachowuje on prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym. Do czasu ukończenia wieku 50 lat, a także w roku kalendarzowym, w którym pracownik kończy 50 lat, ma on prawo do wynagrodzenia za czas choroby za okres do 33 dni. Jeżeli na przykład pracownik ukończył 50 lat 12 grudnia 2009 r., to w 2010 roku ma on prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez okres do 14 dni. Jeżeli wiek 50 lat pracownik ukończył na przykład 5 marca 2010 r., to w 2010 roku zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez łączny okres do 33 dni, a dopiero w 2011 roku za okres do 14 dni.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Po wypadku przy pracy chory pracownik dostanie zasiłek.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Zasiłku z ubezpieczenia chorobowego
- Świadczenia rehabilitacyjnego
- Skutkach wypadku przy pracy