Przedszkola i internaty będące obecnie zakładami budżetowymi muszą być zlikwidowane do 31 grudnia 2010 r. Tak wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Od 1 stycznia 2011 r. placówki oświatowe prowadzone przez samorządy będą jednostkami budżetowymi.

Część samorządowców się obawia, że taka likwidacja musi być przeprowadzona zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty. A to oznacza m.in. konieczność podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji, konsultacji z kuratorami i rodzicami. Sprawa dotyczy m.in. kilku tysięcy przedszkoli, centrów kształcenia zawodowego czy doskonalenia nauczycieli.

Sporne odprawy

Ministerstwo Finansów (MF) na naszą prośbę o wyjaśnienie trybu likwidacji stwierdziło jednak, że nie oznacza ona zakończenia działalności placówki w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Paweł Chruściel, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnia, że organy stanowiące (np. rada gminy) muszą podjąć jedynie uchwałę o likwidacji placówki w celu przekształcenia w jednostkę.

– Uchwała o zamiarze likwidacji jest zbędna – podkreśla Paweł Chruściel

Ta interpretacja nie oznacza jednak końca kłopotów z realizacją przepisów. Ustawa wprowadzająca stanowi, że pracodawca musi najpóźniej 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji zakładu zaproponować pracownikom nowe warunki pracy. Jeśli tego nie zrobi, stosunki pracy ulegają wygaszeniu, najpóźniej 31 grudnia 2010 r.

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreśla, że nawet, jeśli samorząd zaproponuje nauczycielowi mianowanemu pracę w nowej placówce, to i tak będzie mu przysługiwać odprawa na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (KN).