Kwalifikacja, która zastąpiła pobór, zostanie w 2010 roku przeprowadzona po raz drugi. Jak ma przebiegać i kogo dotyczy, określa wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1601).

Do kwalifikacji w przyszłym roku zostaną wezwani m.in. 19-letni mężczyźni, a także osoby urodzone w 1990 r., które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety urodzone w latach 1986–1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, np. studia medyczne. Do kwalifikacji stawią się też osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się na ochotnika do wojska.

Gminy muszą wezwać osoby podlegające kwalifikacji co najmniej siedem dni przed jej terminem. Jednak nieotrzymanie wezwania nie zwalnia ich z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. A w przyszłym roku kwalifikacja będzie trwała od 8 lutego do 30 kwietnia.

Komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli gminy, lekarzy i armii sprawdzi tożsamość kwalifikowanych osób, ustali ich zdolności do służby wojskowej i wyda książeczki wojskowe. Osoby, które nie chcą wstąpić do wojska, będą przenoszone do rezerwy i otrzymają zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.