Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, podpisał już plan finansowy NFZ na 2010 rok. Aby zaczął obowiązywać, musi go jeszcze podpisać minister finansów. Przewiduje zwiększenie kwoty, jaka w 2010 roku trafi do szpitali. Poprzednie projekty – z sierpnia i początku grudnia – zakładały, że w przyszłym roku będzie zdecydowanie mniej, nawet o 3 mld zł, środków na lecznictwo szpitalne. To spowodowało, że szpitale powiatowe z pięciu województw (lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podjęły decyzje, że nie podpiszą aneksów do umów na przyszły rok.

– Nie rozpoczęliśmy jeszcze procesu aneksowania umów na 2010 rok – mówi Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego NFZ.

Dodaje, że wciąż nie zna dokładnie kwoty, jaką oddział będzie mógł wydać na szpitale w 2010 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Ewy Kopacz, ministra zdrowia, podpisany plan finansowy gwarantuje zwiększenie środków na szpitale. Kwota ta ma odpowiadać tej, która była przewidywana w planie finansowym Funduszu na 30 czerwca tego roku, tj. 25,22 mld zł.

– Dodatkowe środki, o których mówi pani minister, znajdują się już w prognozowanych przychodach lub rezerwach NFZ – zapewnia Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ.