Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w trakcie prac nad projektem budżetu na 2010 rok jednogłośnie podjęła uchwałę, żeby zwiększyć odpis na działalność ZUS. Ma się zwiększyć o 358 mln zł. Wyniesie więc 3,8 mld zł. Zakład dodatkowymi pieniędzmi ma zapłacić m.in. za odsetki za nieterminowe przekazywanie składek do OFE.

– Szacuję, że środki te pozwolą na sfinansowanie odsetek, które były lub będą wypłacone co najmniej w latach 2009 i 2010 – mówi Mirosława Boryczko, członek zarządu ZUS.

Zakład potrzebuje dodatkowych pieniędzy, bo od 2009 roku musi płacić odsetki wyłącznie gotówką, a nie obligacjami i gotówką, jak było wcześniej. Płaci odsetki z kwoty odpisu, która jest przeznaczona na jego działalność. Czyli płaci je z pieniędzy przeznaczonych na działalność instytucji, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są m.in. emerytury i renty. Odpis jest przeznaczony m.in. na pensje dla pracowników, utrzymanie budynków czy usługi pocztowe.

– Żeby ZUS wystarczyło pieniędzy na bieżącą działalność, zdecydowaliśmy o dodatkowych środkach z odpisu – mówi Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru. W przypadku osób, które oszczędzają swój kapitał emerytalny również w otwartych funduszach emerytalnych, ZUS przekazuje 1/3 składki (tj. 7,3 proc.) do OFE. Bieżące opóźnienia w przekazywaniu składek, podobnie jak i w poprzednich latach, występują wtedy, gdy system komputerowy nie może połączyć danych z dokumentów zgłoszeniowych, deklaracji, raportów imiennych oraz dokonywanych wpłat – np. dlatego, że dane w nich zawarte nie są identyczne. Wystarczy drobna pomyłka w imieniu, nazwisku lub kwocie, aby pracownicy ZUS musieli wyjaśniać z płatnikami błędy.

– W ciągu miesiąca wyjaśniamy we wszystkich oddziałach ZUS od 300 do 400 tys. takich zdarzeń – mówi Mirosława Boryczko.

W tym roku ZUS zapłacił 175,9 mln zł odsetek od zaległych składek (2,3 mld zł) za lata 1999–2008. Z czego za zaległości powstałe w latach 1999–2003 – 159 mln zł. Za zaległe składki za ten rok zapłacił 0,15 mln zł.

Jeśli to firma nie płaci składek do ZUS w terminie, wtedy to ona płaci odsetki od kwot przekazywanych do OFE z opóźnieniem. W tym roku odsetki naliczone płatnikom składek wyniosły 53,3 mln zł, z czego za opóźnienia w bieżących wpłatach – 6,4 mln zł.