Minister finansów podjął decyzję, że w 2009 roku nie wyda rozporządzenia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Nie będzie więc tzw. środków niewygasających. W efekcie przedsiębiorcy i inne podmioty, realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) nie muszą zwracać instytucjom wdrażającym do końca listopada kwot dotacji, których nie zdążą wykorzystać w 2009 roku. Środki jako niewykorzystane będą musiały zostać zwrócone, tyle że do końca grudnia.

– Zobowiązaliśmy instytucje, żeby informowały beneficjentów, aby wydawali jak najwięcej środków do końca grudnia – mówi Aleksandra Dmitruk, wicedyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR).

Jednak przedsiębiorcy chcą wiedzieć, co stanie się ze środkami, których nie zdążą wydać w tym roku, a takiej odpowiedzi nie udzielają im instytucje wdrażające PO KL.

– MRR nie wydał dotychczas dodatkowych interpretacji. Informujemy beneficjentów jedynie o tym, że kwoty niewydane w tym roku nie podlegają zwrotowi do końca listopada, ale będą musiały zostać zwrócone do końca grudnia – mówi Anna Lewicka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

MRR zapewnia, że środki niewykorzystane przez przedsiębiorców w 2009 roku nie przepadną. 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z nią płatności w części unijnej, czyli w 85 proc. będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast środki z tzw. współfinansowania krajowego będą pochodziły z dotacji celowej, którą będą dysponowały samorządy województw.