Senat uchwalił nowelizację ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniósł go do Sejmu.

Przewiduje, że pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy (np. sześć dni dla pracownika przystępującego do matury) oraz zwolnienia z części lub całego dnia pracy na dojazd do szkoły lub uczestnictwo w zajęciach. Za ten czas pracownikom będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Pracodawca będzie mógł przyznać dodatkowe świadczenia pracownikowi, który podejmuje naukę lub szkolenie (np. opłacić mu czesne lub sfinansować koszt zakupu pomocy naukowych lub dojazdu do szkoły). Zasady udzielania takiego wsparcia trzeba będzie uregulować w odrębnej umowie zawieranej z pracownikiem.