Gminy i powiaty muszą zapewnić szkole podstawowej warunki pracy do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Taki obowiązek został nałożony na samorządy w ustawie – Karta Nauczyciela. Niezbędne warunki do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań i programów powinien określić minister edukacji narodowej w rozporządzeniu. Jego wydanie było przewidziane już w 2008 roku, ale do tej pory go nie ma. O wyjaśnienie przyczyn opóźnienia do ministra edukacji narodowej zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Wskazuje, że jego brak uniemożliwia szkołom prawidłową realizację zadań i programów.

– Ministerstwo specjalnie nie wydaje rozporządzenia, bo nie chce narażać gmin na wydatki związane z realizacją dodatkowych obowiązków – mówi Tomasz Malicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie.

Tłumaczy, że określenie standardów pracy byłoby podstawą do zgłaszania roszczeń nauczycieli i rodziców wobec samorządów, które nie wywiązałyby się z nowych obowiązków.

Nauczyciele mogliby też uznać, że nie zrealizowali właściwie programu nauczania, bo nie zapewniono im np. odpowiednich planszy dydaktycznych, kalkulatorów naukowych lub rzutników.

RPO podkreślił, że zaniechanie resortu może być naruszeniem art. 149 ust. 2 Konstytucji RP.