Osoby, które prowadzą stoiska ze zniczami lub kwiatami, mogą prowadzić handel w Dzień Wszystkich Świętych, pod warunkiem że same będą sprzedawać te artykuły. Wszyscy zainteresowani nie powinni mieć więc problemów ze zrobieniem zakupów przed cmentarzami. Prowadzący działalność handlową mogą w święta zatrudniać też osoby na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). 1 listopada nie obowiązuje bowiem zakaz handlu, lecz jedynie zakaz pracy w placówkach handlowych.

Zatrudnienie zleceniobiorców może być jednak ryzykowne. Praca w handlu jest wykonywana pod kierownictwem przełożonego, w miejscu i czasie przez niego określonym. W razie złożenia skargi do sądu pracy może on orzec, że właściciel sklepu powinien zawrzeć umowę o pracę ze zleceniobiorcą zatrudnionym wyłącznie na okres świąt. Wykroczenie to jest zagrożone grzywną do wysokości 30 tys. zł. Właściciel kilku placówek handlowych nie może również na podstawie np. umowy zlecenia kierować pracowników jednej placówki do pracy w innej, która też do niego należy. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawdza bowiem, czy pracodawcy nie omijają w ten sposób zakazu pracy w święto.

1 listopada zamknięte będą na pewno hiper- i supermarkety oraz wszystkie te sklepy, których właściciele nie mogą samodzielnie sprzedawać towarów. Handlować mogą natomiast sklepy sieciowe. Ajenci (franczyzobiorcy) nie są bowiem pracownikami. Z franczyzodawcą łączy ich zazwyczaj umowa cywilnoprawna. Jednocześnie na jej podstawie często są oni zobowiązani do prowadzenia działalności 365 dni w roku.

O tym, czy otwarte będą małe sklepy osiedlowe, warzywniaki, kioski, zdecydują ich właściciele. Zakupy będzie można zrobić na pewno na stacjach paliw. Zdaniem PIP powinny być one otwarte w święta ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Większy problem czeka klientów kwiaciarni. W praktyce otwarte mogą być tylko te, których właściciele samodzielnie będą zbierać zamówienia, robić wieńce i wiązanki oraz prowadzić handel. Tym firmom trudno jest bowiem znaleźć osoby, która chciałaby pracować w święto na podstawie np. umowy zlecenia.

              W Święto Wszystkich Świętych otwarte mogą być m.in. apteki, restauracje, bary, hotele czy ośrodki rekreacyjne, oświatowe i kulturalne. Nie są one bowiem placówkami handlowymi.