Jak wyjaśnił, język ukraiński wprowadzony będzie na maturze do grupy języków obcych nowożytnych (znajdują się m.in. angielski, niemiecki i rosyjski). Jednocześnie nadal pozostanie w grupie języków, z których egzamin obowiązkowo zdają uczniowie szkół dla mniejszości narodowych.

"Abiturienci przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku i mający prawo wyboru, z którego języka obcego będą zdawać egzamin, będą mieli w grupie języków jeszcze jeden - język ukraiński. Będą mogli wybrać go niezależnie od tego, jakiego języka uczyli się w szkole, niezależnie od tego, czy jest to ich język ojczysty, czy nie. Będzie mógł to zrobić każdy uczeń, tak samo jak teraz może wybrać np. język francuski czy włoski" - powiedział Stanowski.

W 2015 r. do egzaminu maturalnego przystąpi rocznik, który w tym roku rozpoczął naukę w I klasach gimnazjum i uczy się według wprowadzonej we wrześniu nowej podstawy programowej nauczania. Uczniowie z tego rocznika będą zdawać maturę według zasad zmienionych w stosunku do obecnie obowiązujących.

Poseł Miron Sycz (PO) pytał, czy możliwe jest wprowadzenie języka ukraińskiego do grupy języków obcych nowożytnych wcześniej, na przykład w 2013 r. Według Stanowskiego, "z punktu widzenia formalnego byłaby to data możliwa".

"Minimalny czas między ogłoszeniem ostatecznej decyzji przez ministra edukacji o możliwości zdawania dodatkowego języka a przeprowadzeniem egzaminu z niego, to dwa pełne lata szkolne. Stąd najkrótszy termin wprowadzenia dodatkowego języka to 2013 r." - wyjaśnił wiceminister.

Obecnie język ukraiński w polskim systemie oświaty ma status języka mniejszości narodowej. Nauczanie go organizowane jest na wniosek rodziców.

Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2008/2009 nauczaniem języka ukraińskiego objętych było 1750 uczniów w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 604 uczniów w 45 międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości.

W roku szkolnym 2008/2009 do egzaminu maturalnego z ukraińskiego przystąpiło 91 abiturientów w czterech liceach - w Górowie Iławeckim, Przemyślu, Legnicy i Białym Borze.