Szumilas podkreśliła, że przeprowadzenie próbnego egzaminu nie jest w związku z tym zagrożone i odbędzie się zgodnie z planami - 3 listopada.

Wiceminister odpowiadała na pytania posłów PO: Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego dotyczące trudności związanych z organizacją próbnej matury.

Szumilas przypomniała, że tegoroczni maturzyści będą pierwszym rocznikiem po ponad 25-letniej przerwie, który będzie obowiązkowo zdawał na maturze pisemny egzamin z matematyki. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcą pomóc uczniom przygotować się do tego egzaminu, stąd m.in. listopadowa próba.

Przystąpić do niej mogą maturzyści ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które do okręgowych komisji egzaminacyjnych zgłosiły chęć udziału w przedsięwzięciu. Szumilas poinformowała, że deklarację udziału w próbnym egzaminie wyraziło dotąd 95 proc. tegorocznych maturzystów. Dodała, że osoby, które nie złożyły takich deklaracji, to słuchacze szkół dla dorosłych.

"Podczas pisania obowiązywać będzie taki sam rygor i zasady, jak na prawdziwym egzaminie"

Wiceminister mówiła, że wysoki koszt przeprowadzenia próbnego egzaminu z matematyki wiąże się z tym, że będzie on wyglądał tak, jak ten majowy. Jak wyjaśniała Szumilas, wszyscy przystępujący do próby rozwiązywać będą test na poziomie podstawowym, który będzie obowiązkowy dla wszystkich maturzystów w maju. Arkusze testów trafią do szkół tak, jak na "normalnej" maturze w tzw. bezpiecznych kopertach. Dostarczą je przed egzaminem specjalni kurierzy. Prace sprawdzać będą egzaminatorzy z OKE.

"Podczas pisania obowiązywać będzie taki sam rygor i zasady, jak na prawdziwym egzaminie" - zaznaczyła wiceminister. Dodała, że nawet godzina rozpoczęcia egzaminu próbnego będzie taka sama, jak na "normalnej" maturze - 9 rano.

Mówiąc o kosztach przeprowadzania próby Szumilas podała, że 11 mln zł kosztować będzie przygotowanie i sprawdzenie arkuszy egzaminacyjnych, 4 mln zł - to koszt druku i dystrybucji arkuszy, a 500 tys. zł - to koszt specjalnie opracowanych tablic matematycznych, które dostaną maturzyści na egzaminie.

W roku szkolnym 2009/2010 egzaminacyjna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 28 maja

Wiceminister poinformowała też, że na próbnym egzaminie, tak jak na "prawdziwym", maturzyści o specjalnych potrzebach - niewidzący i niedowidzący - dostaną dostosowane dla nich arkusze egzaminacyjne.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wiosną 2010 r. maturzyści będą musieli obowiązkowo zdawać egzaminy: z języka polskiego (część pisemna i ustna) i języka obcego nowożytnego (część pisemna i ustna). Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do egzaminu z języka narodowego (część pisemna i ustna). Obowiązkowy egzamin z matematyki będzie egzaminem tylko pisemnym.

Wszyscy maturzyści przystępujący do obowiązkowych egzaminów pisemnych będą musieli je zdawać na poziomie podstawowym, a chętni także na poziomie rozszerzonym. Egzaminy z danego przedmiotu z obu poziomów przeprowadzane będą tego samego dnia - rano z poziomu podstawowego, po południu z poziomu rozszerzonego.

W roku szkolnym 2009/2010 egzaminacyjna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 28 maja. Egzamin pisemny z matematyki odbędzie się 5 maja.