Czy bez statusu można się szkolić

Bezrobotny we wrześniu złożył do dyrektora urzędu pracy wniosek, że chce wziąć udział w szkoleniu na temat prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, które odbędzie się w październiku. We wrześniu sprzedał za 1,5 tys. zł kupiony dwa miesiące wcześniej aparat fotograficzny. Czy będzie mógł wziąć udział w szkoleniu?

NIE

Bezrobotny w ogóle nie może – bez groźby utraty statusu – osiągać dodatkowych dochodów z tytułu jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Może natomiast osiągać określone przez prawo przychody, niepochodzące z pracy (np. ze sprzedaży) ale nie wyższe niż 638 zł (połowa płacy minimalnej) miesięcznie. Prawo przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Bezrobotny, bez groźby utraty statusu, może uzyskiwać przychody w dowolnej wysokości z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. A także przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna nie zapłaci podatku PIT od przychodu ze sprzedaży (ale nie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej) nieruchomości po pięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Nie zapłaci podatku (więc nie ma to wpływu na status bezrobotnego) także od sprzedaży rzeczy ruchomej, jeśli posiada ją dłużej niż pół roku.

Jeśli bezrobotny sprzeda rzecz ruchomą lub nieruchomość przed upływem tych terminów, to straci status bezrobotnego. W naszym przykładzie bezrobotny sprzedał rzecz ruchomą (aparat fotograficzny) w ciągu dwóch miesięcy od jej zakupu, dlatego dyrektor urzędu pracy wykreśli go z rejestru bezrobotnych. Nie mając statusu bezrobotnego, nie może wziąć udziału w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bez kosztów podnieść kwalifikacje.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy bezrobotny zapłaci, jeśli nie zda egzaminu
- Czy bezrobotny otrzyma pożyczkę
- Czy starosta zapłaci za krótkie szkolenie
- Czy szkolący się bezrobotny traci zasiłek
- Czy organizator szkolenia płaci składki
- Czy jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenie