Uczniowie liceów ogólnokształcących, profilowanych oraz techników będą mieli naprawdę długi majowy weekend. W przyszłym roku 3 maja, dzień ustawowo wolny od pracy i zajęć szkolnych, wypada w poniedziałek. W kolejne dwa dni również nie będą musieli iść do szkoły. 4 maja maturzyści będą zdawali egzamin pisemny z języka polskiego, a 5 maja z matematyki.

Tymczasem zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dni, w których odbywa się egzamin pisemny z tych przedmiotów, nie ma lekcji. Ponadto uczniowie młodszych klas nie mają również zajęć w dniu egzaminu z języka obcego, do którego przystępuje największa liczba absolwentów. Jeśli w danej szkole będzie to język angielski, to jej uczniowie będą mieli zajęcia tylko w piątek. Egzamin z angielskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała bowiem na czwartek, 6 maja.