Osobom uczestniczącym w szkoleniach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Wynika to z zasad dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie budzą one wątpliwości w przypadku uczestników szkoleń stacjonarnych. Organizatorzy e-szkoleń nie wiedzą, czy w swoich projektach mogą uwzględniać wypłatę stypendium. Stanowisko instytucji, które w konkursach dzielą unijne dotacje na szkolenia, nie jest jednolite.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi twierdzi, że za szkolenie internetowe nie przysługuje stypendium. Powołuje się na odpowiedź udzieloną mu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w grudniu 2008 roku.

– Co do zasady w takich projektach nie wypłaca się stypendiów, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić czasu, jaki uczestnik szkolenia poświęca na korzystanie z niego – mówi Beata Suwart z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dopuszcza taką możliwość. Powołuje się przy tym na stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rozesłane w kwietniu 2008 roku.

– To jedyne pismo, które otrzymaliśmy w tej sprawie, i do niego się stosujemy – mówi Anna Grabek z WUP w Warszawie.

To stanowisko potwierdziło dla DGP biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Anna Konik-Żurawska, rzeczniczka MRR, podkreśla, że w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki nie ma rozróżnienia na osoby biorące udział w szkoleniu e-learningowym i stacjonarnym.