Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały wpłacać do ZUS składki chorobowe, jeśli podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Propozycja objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem jest zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych autorstwa PiS.

Maksymalna kwota, od której właściciele małych firm mieliby płacić składkę chorobową, odpowiada 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Nabywaliby oni prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia.

Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą dobrowolnie opłacać składkę chorobową. Dzięki ich opłacaniu mają prawo m.in. do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Dobrowolnemu ubezpieczeniu podlegają też m.in. osoby wykonujące pracę nakładczą na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, a także duchowni.

Przedsiębiorcy uzyskują prawo do świadczeń po 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, czyli po opłaceniu sześciu składek. Jednak zgodnie z art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki.