Prezydent Lech Kaczyński podpisał uchwaloną 25 września nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza nowe zasady podziału środków na leczenie na poszczególne odziały NFZ.

Ministerstwo Zdrowia przesłało właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia, które określa dokładny wzór algorytmu. Jest on opracowany wyłącznie na podstawie danych demograficznych i epidemiologicznych charakterystycznych dla danego województwa (np. liczby ubezpieczonych, ich płci, wieku, najczęściej występujących zagrożeń chorobowych). Nie będzie on, tak jak było to w latach poprzednich, uwzględniał tzw. wskaźnika dochodowego. Jego usunięcie ma spowodować, że te odziały Funduszu, które tradycyjnie dostawały najmniej środków na leczenie, będą dysponować większymi budżetami. Dzięki temu w 2010 roku więcej pieniędzy trafi m.in. do świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego oddziału NFZ. Na zmianie algorytmu nie stracą natomiast Mazowsze i Śląsk.

Podpisanie przez prezydenta zmienionej ustawy określającej nowe zasady podziału środków na leczenie umożliwia również aneksowanie przez NFZ tegorocznych umów ze świadczeniodawcami na przyszły rok. Ponieważ muszą one być podpisane do końca grudnia, istniało zagrożenie, że zbyt późne przygotowanie planu finansowego opracowanego na podstawie zmienionego algorytmu uniemożliwi przeprowadzenie pełnego procesu kontraktowania (czyli z uwzględnieniem konkursu ofert).