W zarządzie ZUS zasiadać będą zatem cztery osoby: wiceprezesem ds. świadczeń jest Elżbieta Łopacińska, a wiceprezesem ds. administracyjno-technicznych Artur Brzóska. Zgodnie ze statusem ZUS na czele Zakładu stoi prezes i od dwóch do czterech członków zarządu.

Boryczka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ekonomii, finansów publicznych i polityki zagranicznej. Jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej.

Pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiadając za merytoryczną obsługę negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską w zakresie polityki regionalnej, kontroli finansowej oraz finansów i budżetu. Była rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych przy szefie Kancelarii Rady Ministrów, a także audytorem w Rządowym Centrum Legislacji. Pracowała też w urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa.

W roku 2005 była dyrektorem generalnym w ministerstwie gospodarki, a następnie członkiem zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych. Od 2008 roku do chwili ponownego wyboru na członka zarządu ZUS była dyrektorem generalnym w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Dariusz Śpiewak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie; ukończył też studia podyplomowe z zarządzania zasobami IT na Politechnice Warszawskiej.

Zarówno Boryczka, jak i Śpiewak posiadają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Pracował w Fortis Banku Polska S.A. oraz Citibanku Handlowy w Warszawie S.A. Był też dyrektorem departamentu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odpowiadał m.in. za koordynację prac wdrożeniowych systemu informatycznego dopłat dla rolnictwa IACS i projekty informatyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dotychczas pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Post-Tel z grupy Poczty Polskiej.

Zarówno Boryczka, jak i Śpiewak posiadają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zmiany kadrowe w ZUS mają związek z zatrzymaniem we wrześniu przez ABW pod zarzutem łapownictwa: ówczesnego prezesa ZUS Sylwestra R., dyrektora szczecińskiego oddziału ZUS i trzech innych osób. W wyniku konkursu nowym prezesem ZUS został Zbigniew Derdziuk.