Na akceptację rządu czeka projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ministerstwo Zdrowia proponuje w nim m.in. wydłużenie czasu, w którym skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest aktualne. Jest to o tyle istotne, że obecnie zachowuje ono swoją ważność jedynie przez 14 dni.

W związku z tym, że często czas oczekiwania na przyjęcie na leczenie jest dłuższy niż dwa tygodnie, lekarze musieli wystawiać je ponownie. Resort zdrowia proponuje, aby warunkiem zachowania ważności skierowania było wpisanie pacjenta na listę oczekujących w okresie 14 dni od jego uzyskania.

Rozszerzone ma być również prawo stosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z obowiązującym prawem takie uprawnienia mają lekarze, a w szczególnych przypadkach także pielęgniarki zatrudnione w szpitalach psychiatrycznych lub w domach pomocy społecznej.

Teraz prawo takie mają zyskać również ratownicy, którzy są członkami karetek pogotowia typu P, czyli podstawowego. Zastosowanie przymusu bezpośredniego musi być odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta oraz zgłoszone do dyspozytora medycznego.