Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia rozpocznie pracę nad stworzeniem platformy internetowej, na której dyrektorzy i pracownicy ZOZ będą mogli m.in. rejestrować swój udział w szkoleniach finansowanych ze środków UE. Dzięki nim dowiedzą się, jak liczyć koszty świadczeń zdrowotnych. Ma to pozwolić NFZ na urealnienie ich wyceny.

W pierwszym etapie projektu resort zdrowia zorganizuje warsztaty z udziałem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej oraz kadry zarządzającej z wybranych placówek medycznych, którzy wspólnie mają wypracować wzorcowe rozwiązania.

– Chodzi o połączenie wiedzy specjalistów z SGH z realnymi możliwościami sprawozdawczymi szpitali – mówi Tomasz Pawlęga, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia.

Rozwiązania wypracowane podczas warsztatów zostaną włączone do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rachunku kosztów. Ministerstwo Zdrowia w połowie przyszłego roku zapozna z nimi prawie 6 tys. pracowników ZOZ podczas bezpłatnych szkoleń.