Same zamierzenia pakietu – wypłata subsydiów, elastyczniejszy czas pracy czy redukcja umów na czas określony – są słuszne. Ale przepisy, które wprowadzają te zmiany, mają dużo wad. W efekcie po pół roku śledzenia prac nad ustawą przedsiębiorca musi dwa razy zastanowić się, czy skorzystanie z niej opłaca się, czy też może być przysłowiowym gwoździem do trumny. W kryzysie wielu firmom może po prostu nie starczyć na to czasu.