Resort zdrowia przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania komisji lekarskiej. Uwagi do niego można zgłaszać do 5 listopada. Ministerstwo Zdrowia musiało go przygotować, ponieważ wraz z wejściem w życie (w czerwcu tego roku) ustawy o prawach pacjenta, chorzy zyskali nowe uprawnienie – możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia wydanego przez lekarza.

Zgodnie z projektem sprzeciw taki będzie kierowany do specjalnej, powołanej przez Rzecznika Prawa Pacjenta, komisji lekarskiej. Pacjent ma na to 30 dni od momentu wydania, jego zdaniem, niewłaściwej opinii lub orzeczenia przez lekarza. Sprzeciw jest wnoszony za pośrednictwem rzecznika.

Zadaniem komisji jest zbadanie merytoryczne wniosku. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraża w formie orzeczenia, które jest wydawane na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także po przeprowadzeniu badania pacjenta.