W poniedziałek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zorganizuje w Warszawie dla 50 kobiet szkolenie pt. Mama może wszystko. Jego celem jest zapoznanie uczestniczek z możliwościami otrzymania unijnych dotacji oraz uczestniczenia w projektach, które mają im ułatwić powrót na rynek pracy. Na szkolenie kobiety zostaną zaproszone z dziećmi. Podczas gdy matki będą się szkolić, dzieci będą uczestniczyły w specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach.

Pomysł promowania przez MRR unijnych projektów dla kobiet podoba się organizatorom takich szkoleń, ponieważ podkreślają, że nie jest to łatwa grupa docelowa. Największe problemy są zwykle z rekrutacją.

– Takie projekty wymagają kampanii informacyjnej w mediach. Gdy szkolenia się zaczynają, kobiety bardzo aktywnie w nich uczestniczą – podkreśla Kamila Orzechowska-Przybyła z Europejskiej Grupy Doradczej.

Firma jest realizatorem szkoleń dla kobiet z telemarketingu i obsługi zawodowej Jeszcze w trakcie trwania takiego kursu w woj. dolnośląskim kilkanaście uczestniczek podjęło zatrudnienie lub założyło własną działalność gospodarczą.

Zdaniem Małgorzaty Wójtowicz z firmy Consultor, o sukcesie takich szkoleń decydują atrakcyjne formy wsparcia oraz dobra diagnoza potrzeb rynku.

– Z informacji zwrotnej od uczestniczek wynika, że najbardziej przydatne są staże, podczas których w praktyce kobiety mogą wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz rozwinąć umiejętności interpersonalne zdobyte podczas warsztatów, treningów, grup wsparcia i indywidualnych spotkań z psychologiem – mówi Małgorzata Wójtowicz.

W całym kraju jest realizowanych kilkaset projektów szkoleń i doradztwa dla kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Ich uczestniczki korzystają ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i przygotowujących do pracy w nowych zawodach, a także z indywidualnego doradztwa zawodowego i psychologicznego z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, asertywności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wszystkie szkolenia dla kobiet realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są bezpłatne.

Uczestniczkom przysługuje stypendium w wysokości 4 zł brutto za godzinę szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, a także kosztów opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz catering.

W PO KL na szkolenia adresowane dla osób, które wracają na rynek pracy jest zarezerwowane w latach 2007–2013 329 mln euro.