Jak przypomniała minister edukacji Katarzyna Hall, zgodnie z wprowadzaną od 1 września nową podstawą programową nauczania szkoły będą m.in. musiały uczyć samodzielnego myślenia. Zadaniem szkoły będzie też nauczenie uczniów pracy zespołowej i wykorzystywania wiedzy w praktyce. "Uczniowie kończący gimnazjum będą musieli przygotować i zrealizować w zespołach samodzielny projekt" - zaznaczyła minister.

Nowe zadania stawiane przed szkołami i nauczycielami wymagają zmian w metodach nauczania i oceniania uczniów. W realizowaniu tych zadań ma pomóc m.in. program NAI przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Formuła kursów NAI polega na wykorzystaniu e-learningu oraz coachingu

Formuła kursów NAI polega na wykorzystaniu e-learningu oraz coachingu (wsparcie i opieka doświadczonych mentorów) przez internet, przygotowuje też nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w pracy z uczniami.

"Świat się zmienia bardzo szybko. Na przykład 20 lat temu nie istniał internet, teraz trudno określić, wskazać miejsca aktywności, gdzie internet w jakieś formie nie jest lub nie może być wykorzystywany. Co będzie za kolejnych 20 lat? Trudno przewidywać, w jakich kierunkach pójdą zmiany, dlatego trzeba uczyć uczniów elastyczności i twórczego myślenia" - mówił dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny.

NAI oferuje siedem rocznych kursów internetowych dla nauczycieli wszystkich przedmiotów

NAI oferuje siedem rocznych kursów internetowych dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, ze wszystkich typów i poziomów szkół. Najpopularniejszym z nich (zgłosiło się do niego 30 proc. nauczycieli przystępujących do programu NAI) okazał się kurs "Jak motywować uczniów do nauki?".

Najwięcej chętnych do wzięcia udziału w programie NAI jest wśród nauczycieli szkół podstawowych (stanowią oni 41 proc. uczestników) i zespołów szkół (26 proc.). Najchętniej zgłaszali się nauczyciele języków obcych, polskiego, matematyki i kształcenia zintegrowanego.

Najwięcej szkół na kursach NAI jest z województwa śląskiego. Na następnych miejscach znalazły się woj. wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie.