Wyłączenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego z powodu zaległości w składkach wynika z art. 6 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z nim osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz członkom ich rodzin świadczenia wypadkowe nie przysługują, jeśli w dniu wypadku lub złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej istnieje zadłużenie w składkach na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W takim przypadku świadczenia nie przysługują do czasu spłaty całości zadłużenia. Zasadą jest bowiem, że świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują tylko tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które uiszczają składki na ubezpieczenie społeczne i nie posiadają zaległości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Utraty prawa do zasiłków i świadczeń

Możliwości odzyskania uprawnień

Przerwie w przedawnieniu

Opóźnionej informacji o zaległościach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy przedawnia się prawo do wypłaty świadczeń wypadkowych.

Zobacz nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej - Ekspert GP